Історія

Функціонує Малнівський ДНЗ з вересня 2012 року.

Структура ДНЗ: Проектна потужність закладу - 35 місць. З метою урахування вікових особливостей дітей, в закладі функціонують дві групи, наповнюваність яких 39 дітей:

   - старша група «Сонечко» - 23 дитини;

   - середня група «Барвінок» - 16 дітей.

Режим роботи ДНЗ

ДНЗ працює за п’ятиденним робочим тижнем з 8:00 ранку до 18:30. Вихідні дні: субота, неділя, святкові. Навчальний рік: з 1 вересня до 31 травня. З 1 червня по 31 серпня – літній оздоровчий період.

Відповідно до «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» дошкільники забезпечені три - разовим харчуванням, згідно норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.11.2004 р.  В організації навчально-виховного процесу колектив ДНЗ керується Законом України «Про дошкільну освіту», вимогами «Базового компонента дошкільної освіти», базовою програмою розвитку дитини «Українське дошкілля». Навчання та спілкування  з  дітьми відбувається державною мовою.

Головна мета:                                                   

  - створення сприятливих умов для повноцінного та  гармонійного розвитку особистості  дошкільника в умовах сімейного та  суспільного виховання .  

Головним завданням діяльності закладу є створення умов для повноцінного

- фізичного

- інтелектуального

- соціально-емоційного розвитку особистості дитини дошкільного віку в умовах керованого освітньо - виховного процесу.  

   Колектив закладу приділяє значну увагу постійному вдосконаленню розвивального предметно-ігрового середовища. Організація розвивального простору в закладі є основною для захоплюючого, змістовного життя та різнобічного розвитку кожного вихованця. Формування повноцінного розвивального предметно-ігрового та комунікативного середовища сприяє соціалізації дитини, впливає на всі аспекти її розвитку. Облаштовуючи наш дитячий садок, ми прагнемо зробити його затишним, приємним для перебування дітей, привабливим для гостей.
 

Директор НВК Горун Ігор Савинович

Заступник директора по дошкільному вихованню Стельмах Наталія Іванівна

Вихователі середньої групи: Стельмах  Наталія Іванівна, Подік Марія Миколаївна, Батицька Галина Степанівна.

Вихователі старшої групи: Шегинська Алла Миколаїівна, Німеровська Ірина Ярославівна, Костарева Ольга Іванівна.

Музичний керівник Гусяк Михайло Миколайович.

Медбрат Яксманицький Микола Дмитрович.

Помічники вихователів: Смерик О.Ф., Гусяк О.І., Черкавська І.Я., Мартин М.М.

Кухар ДНЗ: Марко Н.М.

В центрі уваги працівників ДНЗ – дитина, неповторна особистість, з усіма її проблемами, інтересами і здібностями.

Суттєву допомогу в організації навчально-виховного процесу надають: музичний  керівники, медбрат.

Проблема над якою працює ДНЗ :«Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку».

     Наше гасло:«Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей – талант, вміння їх вирощувати – мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини!» 

     В дошкільному закладі створені  умови для виховання творчої особистості кожної дитини, на підґрунті рідної мови та національної культури. Вдосконалення мовленнєвих навичок, лексичних норм проходить під час спілкування вихователів з дітьми, що створює передумови для більш розгорнутої і повнішої передачі дошкільнятам своїх думок та переживань.

    Щоб розвивати мовлення дитини, замало просто пропонувати їй різноманітний мовний матеріал, необхідно ставити перед нею нові завдання спілкування, які потребують нових засобів реалізації поставлених цілей. Це відбувається на спеціальних заняттях та в повсякденному житті, де педагоги широко використовують казку, усну народну творчість, та авторську дитячу літературу, пропускаючи їх крізь призму інноваційних технологій навчання та виховання дітей дошкільного віку.

    Педагогічний колектив дитячого садка постійно знаходиться в творчому пошуку, нагромаджує свій досвід. Адже, мета у всіх одна – виховати достойних громадян нашої держави, справжніх патріотів. І на перше місце постає вимога – знання рідної мови, тому що мовленнєвий розвиток дитини демонструє розвиток її компетентності у соціальній взаємодії.

    Педагоги закладу спрямовують свою діяльність на розширення потреб у спілкуванні малят, на пізнання ними світу людей, природи, на оптимізацію предметно-практичної та художньої діяльності.

    В дошкільному закладі активно впроваджуються освітні інноваційні технології спрямовані на особистісно-орієнтовану освіту дошкільників, що забезпечують розвиток і саморозвиток особистості дитини, як суб’єкта пізнавальної та предметної діяльності, спираючись на її здібності, нахили, інтереси.

    Працівники закладу прикладають всі сили для того, щоб наші діти були здоровими, дужими, щасливими і розумними, повними сил для вступу в нове життя – життя школярів.